» Nejsem zdejší

Čajovna » Čítárna » Zápis ze schůze OVULATu

Zápis ze schůze OVULATu

Zápis z 1. Schůze Organizačního výboru pro udílení lascivních anketních cen

Bylo tomu někdy v dávných, temných dobách kolem roku 2002, kdy byla vyhlášena první Anketa, první pionýr mezi Anketami – Prasák roku za rok 2002. Nikdo si již nepamatuje a ani pamatovat nemůže, kdo se stal jejím nositelem, ale v této době se začala pasát bohatá historie každoročního udílení Anket. Jednotlivých kategorií přibývalo, měnily se a zanikaly, ale původní myšlenka, tj. ocenit titulem někoho, kdo se podle názoru většiny zasloužil o propagaci určité oblasti lidského konání, zůstala stejná.

Dnes, těsně za prahem roku 2006, jsme se my, dobří lidé čisté vůle rozhodli založit Organizační výbor pro udílení lascivních anketních cen. Jsme přesvědčeni, že naše počínání povede ke zkvalitnění tohoto každoročního ceremoniálu a k transparentně a spravedlivě udíleným cenám. Výbor bude respektovat dosavadní živelný vývoj a nebude činiti žádné změny, které by šly proti historickým kořenům a měly za následek snížení významu této události.

S těmito cíly byl dvanáctého dne prvního měsíce roku dvoutisícího šestého devětatřicet minut po sedmnácté hodině za přítomnosti předsedy výboru Václava Čepeláka, generálního tajemníka Jana Tůmy, tiskového mluvčího Hynka Rolečka a notáře JUDr. Medvídka založen Organizační výbor pro udílení lascivních anketních cen (OVLUAT).


Průběh schůze:


17:39 Zahájení schůze, dostavili se 2 členové a předseda.
17:40 Hlasování o otázce „Je třeba ankety organizovat?“
Pro: 3, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Návrh byl přijat. Usnesení: Ankety je třeba organizovat.
17:45 Focení notáře.
17:50 Hlasování „Může vyhrát Bukanýra roku i žena?“
Pro: 3, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Návrh byl přijat. Usnesení: Ano, Titul Bukanýr roku může získat i žena (Oceňuje se její vztah k ženám, pozn. zapisovatele).
17:52 Příchod 4. člena organizačního výboru (místopředsedy, pozn. zap.).
17:55 Diskuze o tvaru zemí celého světa (nemá nic společného s anketami, p.z.).
18:05 Určeno místo pro kouření, které je od nynějška pod předsedovým stolem.
Diskuze o náplni jednotlivých anket.
Dohodnuto, že každá kategorie bude mít svého patrona, který bude garantovat její průběh v daném roce a především organizovat její vyhlášení.
18:16 Hlasování o návrhu „Náplň ankety hiphopper roku“
Pro: 4, Proti 0, Zdrželi se: 0
Návrh byl přijat. Usnesení: Schválen návrh místopředsedy T. Fomína.
18:25 Hlasování o návrhu „Nikdo nesmí být patronem jedné kategorie dva roky po sobě.“
Pro: 3, Proti: 0, Zdrželi se: 1
Návrh byl přijat. Usnesení: Nikdo nesmí být patronem jedné kategorie 2 roky po sobě.
18:27 Diskuze o prezentaci anket, systému hlasování.
18:46 Hlasování o zavedení kategorie „O nejdelšího lofase“.
Pro: 1, Proti: 2, Zdrželi se: 1
Návrh byl zamítnut. Usnesení: Nebyla vytvořena nová kategorie.
19:01 Hlasování o nové kategorii „Kalič roku“.
Pro: 0, Proti: 2, Zdrželi se: 2
Návrh byl zamítnut. Usnesení: Nebyla vytvořena nová kategorie.
19:08 Hlasování návrhu hostitele Václava Čepeláka „O zpoplatnění stravování“.
Pro: 1, Proti: 3, Zdrželi se: 0
Návrh byl zamítnut. Usnesení: Paní Čepeláková bude nadále lifrovat výboru nejrůznější pochutiny zcela zdarma.
19:08 Hlasování o návrhu „Opice jsou lepší než lidé.“
Pro: 1, Proti: 0, Zdrželi se: 3
Návrh byl zamítnut. Usnesení: Nebylo schváleno, že opice jsou lepší než lidé.
19:10 Hlasování o patronech Anket 2006.
Pro:4 ,Proti:0 ,Zdrželi se:0
Návrh byl přijat. Usnesení: Seznam patronů byl přijat.
19:27 Stanovení další schůze výboru na konec února 2006. Schůzi svolá předseda výboru. Ukončení schůze.

Zápis učinil dne 12.1.2006 notář JUDr. Medvídek

Předseda

Diskuse k příspěvku

» Rozšířené hledání

Poslední hosté

Čajovník
(21. 6. 2022, 13.57)
mizzi
(17. 3. 2022, 14.29)
Beky
(25. 3. 2021, 17.43)
Kiki
(10. 3. 2021, 11.00)
Barka
(19. 2. 2021, 21.11)


Poslední příspěvky

Olivounské memy

Zelené epilogy

Blonďák a Haďák na procházce

Genetická poradna Póla P.

Jak to bylo doopravdy: Rychlé šípy přijímají nováčka

Čajovna 3.2 (zalito 2002 — sceděno 2022) | | Čísla účtů | Hajzlík